Anasayfa / Milli Mücadele Hazırlık Dönemi

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi

Milli Mücadele Hazırlık Dönemi

TBMM’nin Açılması(23 NİSAN 1920)

M. Kemal  19 Mart 1920’de bir genelge yayınlayarak Ankara’da olağan üstü yetkilere sahip bir meclisin açılması gerektiğini  ve bunun için hemen seçimlerin yapılmasını, her sancaktan 5 kişinin seçilmesini ve bu seçilenlerin 15 gün içinde Ankara’ya gelmelerini istedi. Ayrıca İtilaf  Devletleri tarafından dağıtılan Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerini de  kaçabilirlerse gelmelerini istedi. …

Devamını Oku »

Misak-i Milli’nin İlanı(28 OCAK 1920)

Amasya Görüşmeleri’nde alınan kararla yurdun her tarafında seçimler yapılarak Mebuslar Meclisinin açılmasına zemin hazırlanmıştır. Meclisin İstanbul’da  açılmasına karar verilince M. Kemal  İstanbul’a gitmemiştir. Fakat  onun düşüncelerini temsil eden Felah-ı vatan adıyla bir grup kurulmuştur. Bu grup hazırladığı Misak-ı Milli’yi  Son Osmanlı Mebusan Meclisine kabul ettirmiştir.(28 Ocak 1920) Alınan Kararlar: Mondros Ateşkes …

Devamını Oku »

Amasya Görüşmmelerinin Önemi Nedir?(20-22 EKİM 1919)

Osmanlı Hükümetinden Bahriye Nazırı Salih Paşa ile M. Kemal arasında görüşmeler olmuştur. Görüşmelerde alınan kararlardan sadece Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılmasıyla ilgili madde Osmanlı hükümeti tarafından kabul edilmiştir. İstanbul Hükümeti , Temsil Heyetiyle görüşmek üzere bir temsilcisini Amasya’ya göndermekle Temsil Heyetini  hukuki olarak tanımıştır.

Devamını Oku »

Erzurum Kongresinin Önemi Nedir?(23 TEMMUZ 1919)

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin girişimleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmıştır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür asla parçalamaz olduğu belirtildi.(Misak-ı Milli’de aynen yer aldı.) İlk defa hükümet kurulmasından bahsedilmiş ve ilk defa  9 kişilik Temsil Heyeti seçilmiştir. İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir. Milli Meclisin derhal toplanması ve hükümetin …

Devamını Oku »

Amasya Genelgesi ve Önemi Nedir? (22HAZİRAN 1919)

M. Kemal ,Rauf Orbay, Refet Bele,Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir  toplantı yaparak , aldıkları kararları genelge olarak yayınlamışlardır. Vatanın ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu belirtilmiştir. Miletin geleceğini ,milletin azim ve kararı kurtaracaktır denildi. Osmanlı hükümetinin görevini yapmadığı ve bu durumun milletimizi yok saydığı belirtilmiştir. Milletimizin sesini dünyaya duyuracak her …

Devamını Oku »

Havza Genelgesinin Önemi Nedir?(29 MAYIS 1919)

M. Kemal  Havza’ya gelince askeri ve sivil mülki amirlere gönderdiği bildirilerle, işgallerin protesto yapılmasını, mitingler  düzenlenmesini , ülkemizin içinde bulunduğu durumun millete anlatılmasını , İstanbul hükümetine protesto telgraflarının  çekilmesini istemiştir. NOT: M. Kemal 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından  işgal edilmesinden sonra 16 Mayıs 1919’da Bandırma vapuruyla Samsun’a doğru yola çıkmış …

Devamını Oku »

Amasya Genelgesi(22 Haziran 1919)

İzmir’in işgali sırasında Türk halkında oluşan tepkiyi gören Mustafa Kemal, 12 Haziran 1919’da Amasya’ya geçti. Artık ulusal mücadeleyi kişisel bir girişim olmaktan çıkarıp tüm ulusa mâl etmek gerekiyordu. Bu amaçla burada halkı Millî Mücadele’ye çağıran bir metin üzerinde çalıştı. Bu metinde ülkenin içinde bulunduğu durum ve bu durum karşısında yapılması …

Devamını Oku »

Havza Genelgesi(28 Mayıs 1919)

Mustafa Kemal Samsun’da daha fazla kalmayı güvenlik açısından sakıncalı görerek 25 Mayıs’ta Havza’ya geldi. 28 Mayıs’ta Havza Genelgesi’ni yayımladı. Genelge ile askerî ve mülkî amirle- re askerlerin terhis edilmemesi, silah ve cephanenin teslim edilmemesini bildirdi. Büyük devletle- rin temsilcilerine ve Osmanlı Hükûmeti’ne işgallere karşı uyarı telgrafları çekilmesi isteğini belirt- ti. …

Devamını Oku »

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı(19 Mayıs 1919)

Mustafa Kemal, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa, Kâzım Karabekir Paşa ve İsmet Bey İstanbul’da ba- zı görüşmeler yaparak ulusal mücadelenin ilk çalışmalarını gerçekleştirdiler. Ancak İstanbul’dan bir mücadelenin başlatılamayacağının farkına vardılar. Anadolu’da işgallere karşı gösterilen tepkiler de onları umutlandırmıştı. Kazım Karabekir Paşa ve Ali Fuat Paşa’nın Anadolu’da bulunan askerî bir- liklerin …

Devamını Oku »

internetten para kazanma yolları

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort