Anasayfa / Tarih Ders Notları (page 29)

Tarih Ders Notları

Tarih Ders Notları

Erzurum Konresi(23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

Anadolu’da milli mücadele birliğinin kurulmasının ikinci adımı Erzurum Kongresi ile atıldı. Amasya Genelgesi’nden sonra İstanbul ve askerlikle ilişkisi kesilen Mustafa Kemal’e, başta Kazım Karabekir olmak üzere Anadolu’daki komutan ve mülki amirlerin büyük bir çoğunluğu verdikleri desteği sürdürmeye devam ettiler. Amasya Genelgesi’nde yer aldığı gibi, Mustafa Kemal bu dönemde milli bir …

Devamını Oku »

Amasya Genelgesi(22 Haziran 1919)

– Amasya’da bu genelgeyi hazırlayan M. Kemal burada, Rauf Orbay, Refet Bele, A.Fuat Cebesoy ve Cafer Tayyar Paşa’nın yazılı desteğini almıştır. – Kazım Karabekir ise telgraf ile desteğini bildirmiştir. • Böylece genelge kararları kişisel olmaktan çıkmıştır. Genelgenin Maddeleri 1. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. • Milli Mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir. …

Devamını Oku »

İstanbul’un Fethi

İSTANBUL ÜZERİNE HAREKET İlk Gelen Kuvvet ve Şehir Haricindeki Kalelerin İşgali Daha muhasara   başlamadan evvel Boğazkesen hisarının yapılmasından sonra Sultan Mehmed, İstanbul’u karadan askerî bir kordon altına aldırmış, şehirden dışarıya ve dışarıdan şehre kimseyi bırakmamaları hakkında kat’i emir vermişti; zaten imparator da dışarıdaki halkı şehre aldıktan sonra kapıları kapatmıştı; fakat …

Devamını Oku »

Paris Barış Konferansı(18 Ocak 1919)

Birinci Dünya Savaşında ateşkes anltlaşmalarının  yapılmnasının ardından  barışın sürekliligini saglamak amacıyla 32 devletin katılımıyla gerçekleşmiştir. *Konferansda manda sistemi kesinleşmiştir. *Konferansda ingilterenin  etkisiyle gizli anlaşmalarla italyaya verilmesi gereken izmir ve çevresi Yunanistana bırakılmıştır. *Paris barış konferansında ayrıca ingiltere daha once işgal ettigi urfa  antep marası Fransaya bırakmıstır

Devamını Oku »

Mondros Ateşkes Antlaşması(30 Ekim 1918)

*Limni adasının mondros limanında  agememnon adlı zırhlı bir ingiliiz gemisinde imzalanmıstır *Anlaşma Devletlerini İngiliz temsilcisi Amiral Caltrope Osmanlı Devleti ni ise Bahriye Nazırı Rauf Bey başkanlıgındaki  bir heyet temsil etmiştir. Önemli Hükümleri – Çanakkale ve istanbul bogazları anlaşma devletlerine açılacak – Anlaşma Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum oldugunda herhangi …

Devamını Oku »

Birinci Dünya Savaşı(1914-1918)

Savaşın Nedenleri *Fransız ihtilaninin meydana cıkardıgı fikir akımları özellikle de olusculuk akımı. *Sanayi inkilabı ile sömürgeciligin yayılması İtilah Devletleri : İngiltere , Fransa , Çarlık Rusya , ABD , Çin , Japonya , İtalya(Savaşın başında saf degiştirerek itilaf grubuna geçmiştir). İttifak Devletleri : Almanya , Osmanlı Devleti , Avusturya – …

Devamını Oku »

Uşi Antlaşması(1912)

*Osmanlı Devletinin kuzey afrikadaki son topragı olan Trablusgarp  ve bingazi  italyaya bırakılmıştır *Rodos ve Oniki ada Balkan savaşları sonuçlanana kadar  italyaya bırakılmıştır Burası Önemli İtalya oniki adayı 1947 de 2.Dünya Savaşı sonuçlanıncaya kadar yunanistana bırakmıstır

Devamını Oku »

Trablusgarp Savaşı(1911-1912)

*İtalyanın siyasi birligini sağlamasının ardından gelişen sanayisine ham madde ve pazar araması *İngiltere ve Fransa’nın italyanın  Trablusgarp ı işgaline göz yümması *Trablusgarp ın italyanlara Afrika içlerine ilerleme olanagı saglaması *İtalyanın artan nufusuna yeni, yurtlar aramak istemesi *Osmanlı Devletinin Deniz gücünün zayıf olması

Devamını Oku »

31 Mart Olayı(13 Nisan 1909)

*Türk tarihinde rejime karsı çıkan ilk isyandır *İsyanın cıkmasında volkan gazetesi serbesti gazetesi avcı taburları ve ahrar fırkası etkili olmustur *İsyanı Selanikten gelen komutanlıgını mahmut şevket paşa’nın kurmay başkanlıgını mustafa kemalın yaptıgı hareket ordusu bastırmıstır *İsyanın bastırılmasıyla Meşrutiyet rejimi korunmustur. *İsyan sonucunda 2.abdulhamit tahttan indirilmiş yerine V.Mehmet Rejat çıkarılmıstır

Devamını Oku »

Fetret Devri(1402-1413)

*Yıldırım Beyazıt’un ogulları isa çelebi Musa Çelebi Süleyman Çelebi ve Mehmet çelebi arasında taht kavgalarıyla geçen dönemdir. *Osmanlı Devleti Fetret döneminde olmasına ragmen Balkanlarda toprak kaybına ugramamıiştır.Nedenleri – Balkanlarda adaletli ve hoşgörülü politika izlenmesi – İskan politikasının balkanlarda başarıyla uygulanması – Timurun balkanlara geçmemesi – Avrupada’ki Yüzyıl Savaşlarından dolayı Osmanlıya …

Devamını Oku »

internetten para kazanma yolları