Anasayfa / Tarih Ders Notları (page 30)

Tarih Ders Notları

Tarih Ders Notları

Bulgarlar

Attila Hun İmparatorluğunun yıkılışından sonra; Karadeniz’in kuzeyi boyunca Azak Denizine dökülen Kuban ve Don nehri ağızlarında çeşitli Türk boyları ve bunlar arasında Bulgar Türkleri oturmaktadır. Bulgarlar, ”Divanü Lügati’t-Türk” te sayılan Türk boylardan biridir. Bulgarların konuştuğu dil, Kaşgarlı Mahmud “Divanü Lügati’t-Türk”te Kuzey Türklerinin konuştuğu Türkçe’ye Kıpçakça demesinden itibaren Türkçe dil sınıflandırılmasında …

Devamını Oku »

Hazarlar

Hazar Devleti Hazar Devleti, kafkaslarda kurulan, museviliği benimsemiş tek Türk devleti olma özelliğini taşır. Hazarlar, bugün rusya ve avrupadaki musevilerin kökenini oluşturmaktadır. Hazar Devleti, Türk Tarihi açısından dikkatle ele alınması gereken dönemlerden biri olma özelliğini taşır. Zira Gök Tanrı ve İslam inancının dışında bir inanışa sahip az sayıda Türk Topluluklarından …

Devamını Oku »

Avarlar

Avarlar kimdir? “Hunlar’dan sonra Karadeniz’in kuzeyi ile Balkanlar’a Avarlar egemen olur. Avarlar da İç Asyalı savaşçı, atlı bir halktır. Çinliler bu halka Juan-Juan adını verir. Bir süre Altaylar’da kimi Türk boylarını egemenliklerinde tutarlar. Onları demircileri olarak çalıştırırlar. Bumin ve kardeşi İstemi yönetiminde ayaklanan Türk boyları 552’de Avar yönetimine son verir. …

Devamını Oku »

Uygur Devleti(744-840)

Bamil ve Karluklarla birlikte Kutluk Devletine son vererek kurulmuşlardır. Başkenti Ötüken’den Karabalgasun’a (Ordubalık) taşıdılar. Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kuruldular. Böğü Kağan döneminde devletin resmi dini “Maniheizm” olmuştur. Bu din Uygurların yaşam biçimleri ve kültürleri üzerinde değişikliklere neden olmuştur. Manihaizm Dini et yemeyi yasakladığından Uygurlar savaşçı özelliklerini kaybettiler. Daha çok …

Devamını Oku »

Asya Hun Devleti(Büyük Hun Devleti)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) (MÖ. 220-MS.300 Kurulduğu tarih kesin olarak bilinmemektedir. Tarihte bilinen İlk Türk Devletidir’dir. Bilinen ilk hükümdarı Tuman(Teoman)’dır. Teoman’dan sonra yerine oğlu Mete Han geçmiştir. Asya Hun devleti Mete Han zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Çinliler Türk akınlarına karşı koymak için ÇİN SEDDİ’ni yaptılar. NOT: Tarihte …

Devamını Oku »

İskitler

İskitler, tarihe Sakalar olarak geçmiş, Ön Türk Tarihinin antik çağdaki temsilcisi olarak Avrasya steplerindeki varlıklarını 7 asır boyunca devam ettirmişlerdir. M.ö. 10. Yüzyılda Tanrı Dağlarında başlayan tarih serüvenleri, M.ö. 250 yılında Kırımda sona ermiştir. İskitler, M.ö. 9. Yüzyılda Doğu Asya’da ortaya çıkmış, M.ö. 8. Yüzyılda Hazarlar üzerinden Tuna boylarına ulaşarak …

Devamını Oku »

Kavimler Göçü(375)

♦ Orta Asya’nın batısındaki Kuzey Hunları, Asya Hun Devleti’nin yıkılması sonrasında Hazar Denizi ile Aral Gölü arasında yaşayan barbar kavimlerden biri olan Alanların topraklarını ele geçirmişlerdir. Bu durum Karadeniz’in kuzeyindeki barbar kavimlerin (Ostrogot, Vizigot, Gepit, Vandal, Germen vs.) batıda Avrupa içle­rine doğru ilerlemesi sonucunu doğurmuştur. Bu kitle­sel göç hareketlerine Kavimler …

Devamını Oku »

Türklerin İlk Anayurdu Neresidir?

Eski Türklerin tarihi göçlerden önce oturdukları ana yurdun neresi olduğu problemi, geçtiğimiz yüzyıldan itibaren tartışılan bir konudur. Batılı araştırmacıların çoğu problemi kendi uğraştıkları bilim dalları açısından ele aldıklarından bu konuda farklı sonuçlara varmışlardır. Tarihçiler Çin kaynaklarına dayanarak Altay Dağları‘nı ve etrafını Türklerin ilk ana yurdu olarak kabul etmişlerdir. Sanat tarihçileri …

Devamını Oku »

Türk Adının Anlamı Nedir?

Türk adının hangi anlama geldiği konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t-Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı”, eski Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk adının “türeli (töreli), kanun nizam sahibi” anlamına geldiğini belirtmiştir. Türk adından ilk olarak Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Bizanslılar, …

Devamını Oku »

internetten para kazanma yolları

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort