Almanyanın Osmanlı Devletini Yanında Görmek İstemesinin Nedenleri

*Savaşı geniş alanlara yayarak avrupadaki olumsuz duruma son vermek *Osmanlı devletinin jeopolitik ve dini gücünden yararlanmak *ingilterenin sömürgeleriyle baglanmtıyı kesmek Önemli 1.Dünya savaşı öncesinde ve savaş sırasında avrupalı devletlerle yapmış oldukları gizli antlaşmalarla osmanlı devletinin topraklarını paylaşmışlardır.

Devamını Oku »

TBMM’nin Açılması(23 NİSAN 1920)

M. Kemal  19 Mart 1920’de bir genelge yayınlayarak Ankara’da olağan üstü yetkilere sahip bir meclisin açılması gerektiğini  ve bunun için hemen seçimlerin yapılmasını, her sancaktan 5 kişinin seçilmesini ve bu seçilenlerin 15 gün içinde Ankara’ya gelmelerini istedi. Ayrıca İtilaf  Devletleri tarafından dağıtılan Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerini de  kaçabilirlerse gelmelerini istedi. …

Devamını Oku »

Misak-i Milli’nin İlanı(28 OCAK 1920)

Amasya Görüşmeleri’nde alınan kararla yurdun her tarafında seçimler yapılarak Mebuslar Meclisinin açılmasına zemin hazırlanmıştır. Meclisin İstanbul’da  açılmasına karar verilince M. Kemal  İstanbul’a gitmemiştir. Fakat  onun düşüncelerini temsil eden Felah-ı vatan adıyla bir grup kurulmuştur. Bu grup hazırladığı Misak-ı Milli’yi  Son Osmanlı Mebusan Meclisine kabul ettirmiştir.(28 Ocak 1920) Alınan Kararlar: Mondros Ateşkes …

Devamını Oku »

Amasya Görüşmmelerinin Önemi Nedir?(20-22 EKİM 1919)

Osmanlı Hükümetinden Bahriye Nazırı Salih Paşa ile M. Kemal arasında görüşmeler olmuştur. Görüşmelerde alınan kararlardan sadece Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılmasıyla ilgili madde Osmanlı hükümeti tarafından kabul edilmiştir. İstanbul Hükümeti , Temsil Heyetiyle görüşmek üzere bir temsilcisini Amasya’ya göndermekle Temsil Heyetini  hukuki olarak tanımıştır.

Devamını Oku »

Erzurum Kongresinin Önemi Nedir?(23 TEMMUZ 1919)

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin girişimleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmıştır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür asla parçalamaz olduğu belirtildi.(Misak-ı Milli’de aynen yer aldı.) İlk defa hükümet kurulmasından bahsedilmiş ve ilk defa  9 kişilik Temsil Heyeti seçilmiştir. İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir. Milli Meclisin derhal toplanması ve hükümetin …

Devamını Oku »

Amasya Genelgesi ve Önemi Nedir? (22HAZİRAN 1919)

M. Kemal ,Rauf Orbay, Refet Bele,Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir  toplantı yaparak , aldıkları kararları genelge olarak yayınlamışlardır. Vatanın ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu belirtilmiştir. Miletin geleceğini ,milletin azim ve kararı kurtaracaktır denildi. Osmanlı hükümetinin görevini yapmadığı ve bu durumun milletimizi yok saydığı belirtilmiştir. Milletimizin sesini dünyaya duyuracak her …

Devamını Oku »

Havza Genelgesinin Önemi Nedir?(29 MAYIS 1919)

M. Kemal  Havza’ya gelince askeri ve sivil mülki amirlere gönderdiği bildirilerle, işgallerin protesto yapılmasını, mitingler  düzenlenmesini , ülkemizin içinde bulunduğu durumun millete anlatılmasını , İstanbul hükümetine protesto telgraflarının  çekilmesini istemiştir. NOT: M. Kemal 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından  işgal edilmesinden sonra 16 Mayıs 1919’da Bandırma vapuruyla Samsun’a doğru yola çıkmış …

Devamını Oku »

Paris Barış Konferansının(18 Ocak 1919) Önemi Nedir?

İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini nasıl paylaşacaklarını kararlaştırmak  için Paris’te toplandılar. Daha önce İtalya’ya verilen Batı Anadolu  Yunanistan’a verildi. İtalya’ya: Güneybatı Akdeniz , Fransa’ya: Urfa,Maraş,Antep,Suriye ve Lübnan, İngiltere’ye : Irak, Filistin ve Boğazlar bırakılmıştır. Yunanlılar  Paris Barış Konferansının kendilerine verdiği yetkiyle 15 Mayıs 1919 ‘da İzmir’i işgal etmiştir.

Devamını Oku »

Azınlıkların Kurdukları Cemiyetler

Mavri Mira: Rumlar tarafından kuruldu. İstanbul Patrikhanesi yönetir. İzmir ve Doğu Trakya’yı Yunanistan’a katmak istemektedir. Etnik-Eterya Cemiyeti:Rumlar tarafından Yunanistan sınırlarını genişletmek için kuruldu. Pontus Rum Cemiyeti:Doğu Karadeniz’de eski Rum Pontus Devletini tekrar canlandırmak için Rumlar tarafından kuruldu. Ermeni Taşnak –Hınçak Cemiyeti: Ermeniler tarafından Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmak amacıyla  faaliyet göstermiştir. …

Devamını Oku »

internetten para kazanma yolları

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort