Talas Savaşı

Orta Asya’ya egemen olabilmek için Çinliler ile Abbasiler arasında yapılan savaşı Karlukların yardımı ile Abbasiler kazanmıştır. -Bu savaş sonunda Abbasilerin hoşgörüsünden etkilenen Karluklar topluca İslamiyet’e girdi. Bu olay Türk-İslam tarihinin başlangıcı sayılır. -Ayrıca ilk defa kağıt Çin dışında Semerkant’ta (Şehirlerin şahı) üretimine başlanmıştır.

Devamını Oku »

Avrupa Hun Devleti

En önemli hükümdarı Attila’dır. Attila Doğu Roma üzerine yaptığı seferler sonucu bu devleti Margos ve Anatolyus Antlaşmaları ile vergiye bağladı. Daha sonra ise Roma’ya kadar gelmiştir. Ancak; Papa’nın ricası, Doğu’da Sasani tehlikesinin bulunması, Roma’nın Hıristiyanlarca kutsal kabul edilmesi, Batının gücünü kırdığına inanması gibi sebeplerden dolayı Roma’yı almaktan vazgeçti. Atilla’ya bu …

Devamını Oku »

Asya Hun Devleti

Başkenti Ötüken’dir. Türklerin milli başkentidir. En bilinen hükümdarı Mete Han’dır. Türk tarihinde bütün Türk boylarını bir bayrak altında toplayan ilk devlettir. Mete Han bulduğu onluk sistem sayesinde kalabalık ve düzensiz Çin ordularını mağlup edip onları vergiye bağlamıştır.(Milli benliklerini kaybetmemek kalabalık Çin nüfusu içinde asimile olmamak için) Metehan ‘ın ölümünden sonra …

Devamını Oku »

Sivas Kongresi(4-11 Eylül 1919)

Sivas Kongresi, Amasya Genelgesi ile milli bir kongre olarak öngörülmüştü. Erzurum Kongresi’nden sonra kongre ile ilgili çalışmalar yapılıyordu. Bu arada, Fransızlar Sivas Kongresine karşı bazı önlemler alıyordu. Fransız Binbaşı Brunot, kongrenin atoplanması halinde Sivas Valisi Reşit Paşa’ya şehrin işgal edileceğini söylemişti. Hatta, Elazığ Valisi Ali Galip, kongreyi basmakla görevlendirilmişti. Tüm …

Devamını Oku »

Erzurum Konresi(23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)

Anadolu’da milli mücadele birliğinin kurulmasının ikinci adımı Erzurum Kongresi ile atıldı. Amasya Genelgesi’nden sonra İstanbul ve askerlikle ilişkisi kesilen Mustafa Kemal’e, başta Kazım Karabekir olmak üzere Anadolu’daki komutan ve mülki amirlerin büyük bir çoğunluğu verdikleri desteği sürdürmeye devam ettiler. Amasya Genelgesi’nde yer aldığı gibi, Mustafa Kemal bu dönemde milli bir …

Devamını Oku »

Amasya Genelgesi(22 Haziran 1919)

– Amasya’da bu genelgeyi hazırlayan M. Kemal burada, Rauf Orbay, Refet Bele, A.Fuat Cebesoy ve Cafer Tayyar Paşa’nın yazılı desteğini almıştır. – Kazım Karabekir ise telgraf ile desteğini bildirmiştir. • Böylece genelge kararları kişisel olmaktan çıkmıştır. Genelgenin Maddeleri 1. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. • Milli Mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir. …

Devamını Oku »

İstanbul’un Fethi

İSTANBUL ÜZERİNE HAREKET İlk Gelen Kuvvet ve Şehir Haricindeki Kalelerin İşgali Daha muhasara   başlamadan evvel Boğazkesen hisarının yapılmasından sonra Sultan Mehmed, İstanbul’u karadan askerî bir kordon altına aldırmış, şehirden dışarıya ve dışarıdan şehre kimseyi bırakmamaları hakkında kat’i emir vermişti; zaten imparator da dışarıdaki halkı şehre aldıktan sonra kapıları kapatmıştı; fakat …

Devamını Oku »

Paris Barış Konferansı(18 Ocak 1919)

Birinci Dünya Savaşında ateşkes anltlaşmalarının  yapılmnasının ardından  barışın sürekliligini saglamak amacıyla 32 devletin katılımıyla gerçekleşmiştir. *Konferansda manda sistemi kesinleşmiştir. *Konferansda ingilterenin  etkisiyle gizli anlaşmalarla italyaya verilmesi gereken izmir ve çevresi Yunanistana bırakılmıştır. *Paris barış konferansında ayrıca ingiltere daha once işgal ettigi urfa  antep marası Fransaya bırakmıstır

Devamını Oku »

Mondros Ateşkes Antlaşması(30 Ekim 1918)

*Limni adasının mondros limanında  agememnon adlı zırhlı bir ingiliiz gemisinde imzalanmıstır *Anlaşma Devletlerini İngiliz temsilcisi Amiral Caltrope Osmanlı Devleti ni ise Bahriye Nazırı Rauf Bey başkanlıgındaki  bir heyet temsil etmiştir. Önemli Hükümleri – Çanakkale ve istanbul bogazları anlaşma devletlerine açılacak – Anlaşma Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum oldugunda herhangi …

Devamını Oku »

Birinci Dünya Savaşı(1914-1918)

Savaşın Nedenleri *Fransız ihtilaninin meydana cıkardıgı fikir akımları özellikle de olusculuk akımı. *Sanayi inkilabı ile sömürgeciligin yayılması İtilah Devletleri : İngiltere , Fransa , Çarlık Rusya , ABD , Çin , Japonya , İtalya(Savaşın başında saf degiştirerek itilaf grubuna geçmiştir). İttifak Devletleri : Almanya , Osmanlı Devleti , Avusturya – …

Devamını Oku »

internetten para kazanma yolları

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort