Anasayfa / Tarih Ders Notları / Tanzimat Fermanı(1839)

Tanzimat Fermanı(1839)

İlan Edilme Nedenleri;

  • Mısır Sorunu’nun çözümünde Avrupalı devletlerin desteğini almak.
  • Fransız İhtilali’nden yayılan Ulusçuluk akımının etkisini azaltmak.
  • Gayrimüslimlerin haklarını artırarak devlete bağlılıklarını artırmak ve devletin parçalanmasını engellemek.

Bu ferman ile olarak II. Mahmut döneminde hazırlanmıştır. Sultan Abdülmecit zamanında ise Osmanlıcılık politikası doğrultusunda Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanıp Gülhane Parkı’nda okunmuştur.

Fermanın maddeleri;

  • Herkesin can, mal ve ırz güvenliği korunacak.
  • Herkes mal ve mülk sahibi olacak.
  • Herkesin gelirine göre vergi alınacak.
  • Askerlik vatan hizmetine dönüştürülecek.(Yani herkes askere gidecek.)
  • Mahkemeler açık olacak ve kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak.

Fermanın önemi

  • Anayasacılığa geçişin ilk belgesidir.

Hukukun üstünlüğü benimsenmiştir.

Check Also

What requires essays on ebooks

What requires essays on ebooks With a layman’s perception we can easily identify a magazine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

internetten para kazanma yolları